મેનોપોઝ વિશે મેનોપોઝ ના લક્ષણો અને તકલીફો મેનોપોઝ હોર્મોન થેરપી

મેનોપોઝ વિશે મેનોપોઝ ના લક્ષણો અને તકલીફો : મેનોપોઝસ્ત્રીની વધતી ઉંમર જ્યારે ઢળતી ઉંમર બનવા લાગે છે, ત્યારે આવે છે “મેનોપોઝ’, આપણે જેમ જેમ ઉંમરમાં મોટા થઈએ છીએ તેમ તેમ હોર્મોનના લેવલ ૯૦% સુધી ધટતા … Read more

ગર્ભવતી કેવી રીતે થાય છે

મહિલા ગર્ભવતી કેવી રીતે થાય છે? પ્રેગનેટ ની નિશાની ?

આજે જાણીસુ મહિલા ગર્ભવતી કેવી રીતે થાય છે? અને પ્રેગનેટ થયાની નીસાની અને સગર્ભાવસ્થાનો સમય અને પ્રસુતીના દિવસોની વાત કરીશું. સૌથી પ્રથમ ગર્ભધારણ શી રીતે થાય છે, તે આપણે જોઈ જઈએ. પ્રકૃતિની રચનામાં ગર્ભધારણની ક્રિયા … Read more